GAMBLING CAN BE ADDICTIVE. STOP IN TIME! MORE INFO ON WWW.STOPOPTIJD.BE

📍in de Speelhallen van Lichtervelde en Bornem van 15/11 tot 17/11

👉 VOLG 3 EENVOUDIGE STAPPEN :

STAP 1. REGISTREER NU BIJ NAPOLEONGAMES.BE

Ben je al geregistreerd? Ga naar STAP 2

STAP 2. METEEN PRIJS

Ga de strijd aan met de Napoleon Spiraal en win tot €100 als je het einde bereikt zonder de spiraal aan te raken.

STAP 3. PRIJZENPOT

Je maakt ook kans op een deel van een prijzenpot van €5.000. Hoe verder je geraakt, hoe groter jouw prijs!

📈BEKIJK HIER DE RANGSCHIKKING!

KAN JIJ DE MEGA NAPOLEON SPIRAAL TEMMEN?

Dagen
uren
Min

“MEGA Napoleon Spiraal” loopt van 15/11/2023 tot en met 17/11/2023 in de Napoleon Speelhallen van Lichtervelde en Bornem. 

 

Spelers die de deelnemende Napoleon Speelhallen bezoeken, kunnen gratis deelnemen aan de “MEGA Napoleon Spiraal”. Ze kunnen slechts één keer deelnemen per dag. 

 

Het doel is om het einde van de Spiraal te bereiken zonder die aan te raken. Op basis van de plek waar ze geraken op de Spiraal winnen spelers een cashbedrag (fase 1) en punten op een leaderboard om te delen in €5.000 (fase 2), zoals hieronder weergegeven. 

 

1e markering 

Fase 1: €20 cash  

Fase 2: Een prijzenpot van €300 wordt gelijk verdeeld onder alle spelers die max. tot de 1e markering zijn geraakt. 

 

2e markering 

Fase 1: €40 cash 

Fase 2: Een prijzenpot van €400 wordt gelijk verdeeld onder alle spelers die max. tot de 2e markering zijn geraakt. 

 

3e markering 

Fase 1: €60 cash 

Fase 2: Een prijzenpot van €600 wordt gelijk verdeeld onder alle spelers die max. tot de 3e markering zijn geraakt. 

 

4e markering 

Fase 1: €70 cash 

Fase 2: Een prijzenpot van €700 wordt gelijk verdeeld onder alle spelers die max. tot de 4e markering zijn geraakt. 

 

5e markering 

Fase 1: €80 cash 

Fase 2: Een prijzenpot van €800 wordt gelijk verdeeld onder alle spelers die max. tot de 5e markering zijn geraakt. 

 

6e markering 

Fase 1: €90 cash 

Fase 2: Een prijzenpot van €900 wordt gelijk verdeeld onder alle spelers die max. tot de 6e markering zijn geraakt. 

 

Einde 

Fase 1: €100 cash 

Fase 2: Een prijzenpot van €1.300 wordt gelijk verdeeld onder alle spelers die tot het einde zijn geraakt. 

 

Als geen enkele speler tot een bepaalde markering geraakt, wordt de prijzenpot die gekoppeld is aan die markering gelijk verdeeld over de twee dichtstbijzijnde markeringen.  

Vb.: Geen enkele speler geraakt max. tot de 4e markering. De prijzenpot die eraan gekoppeld is bedraagt €700. €350 wordt toegevoegd aan de 3e en aan de 5e markering. 

 

 

Voor de prijzenpot wordt alleen gekeken naar de beste prestatie van elke speler. 

 

Het leaderboard wordt 2 keer per dag bijgewerkt op onze website (http://napoleongames.be/promos): tussen 8.00u en 9.00u + tussen 16.00u en 17.00u. Het definitieve leaderboard verschijnt op 20 november voor 18u. 

 

De spelers moeten aan de medewerker in de Speelhal hun e-mailadres verstrekken, dat zij hebben gebruikt bij registratie op onze website, om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd. 

 

De winnaars worden op de hoogte gebracht via een webmelding op ons platform. De prijs moet tussen 21 november en 5 december worden opgehaald in de Speelhal. 

 

“MEGA Napoleon Spiraal” is voorbehouden aan natuurlijke personen van minimaal 21 jaar oud die akkoord zijn met de B-licentie en geregistreerd zijn op www.napoleongames.be. 

“MEGA Napoleon Spiraal” is alleen beschikbaar in de deelnemende Napoleon Speelhallen. Meer info op www.powerofwinning.be en/of in de deelnemende Speelhallen. 

 

Enkel die spelers die een van onze communicaties over “MEGA Napoleon Spiraal” ontvingen, zijn gerechtigd om deel te nemen aan deze Promo. Anderen hebben geen recht op een hiervan afhangende compensatie.  

Iedere speler verklaart automatisch en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met onderhavige regels en aanvaardt elke beslissing die Napoleon zich genoopt ziet te treffen.  

Napoleon behoudt zich het recht voor om “MEGA Napoleon Spiraal” op ieder moment te wijzigen of te annuleren. Bij misbruik of fraude of vermoedens ervan kan een speler uitgesloten worden.   

Deze regels zijn een aanvulling op en doen geen afbreuk aan de algemene voorwaarden van Napoleon.  

Bovenal wenst Napoleon dat elke speler plezier beleeft op onze site en er een leuke tijd doormaakt. Speel verantwoordelijk.